به مناسبت دهه کرامت هر روز8 هدیهبرای 8 نفر تقدیم می شود

🔶 بمناسبت دهه کرامت

🔶 به مناسبت دهه کرامت

فیلر گودی زیر چشم

4/500/000 تومان 3/999/000 تومان

🔶 به مناسبت دهه کرامت

مزوفیلر جالپرو

8/500/000 تومان 7/999/000 تومان

🔶 به مناسبت دهه کرامت

لیزر فول بادی

900/000 تومان 150/000 تومان

🔶 یک جلسه زیر بغل یا بیکینی رایگان به ازای ۱۵۰ هزار تومان

مزو مو

4/500/000 از 1/199/000 تومان

🔶مزومو ۱۵۰۰ بوده تا ۴۵۰۰ که شده ۱۱۹۹تا ۳۹۹۹

فیشیال

1/200/000 تومان 999/000 تومان

🔶 به مناسبت دهه کرامت

برداشت خال سطحی

100/000 تومان هر سه خال یکی رایگان

🔶 به مناسبت دهه کرامت

ارتباط با ما
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در واتساپ روی یکی از اعضای ما در بخش زیر کلیک کنید
ما معمولاً در کمتر از چند دقیقه پاسخ شما را می دهیم 😉