09301082098_۰۹۰۳0۵۷۱۰۰۷
کلینیک زیبایی مخصوص بانوان

گلینیک زیبایی شیراز

مزونیدلینگ چیست؟

/post-22

مزونیدلینگ از دو کلمه "مزو" که ابتدای کلمه مزودرم است و "نیدلینگ" که به معنی سوزن زدن می باشد تشکیل شده است.


ما را پیدا کنید💗