09301082098_۰۹۰۳0۵۷۱۰۰۷
کلینیک زیبایی مخصوص بانوان

تفاوت مزوفیلر و فیلر

مزو فیلر و فیلر چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

/post-19

فیلر بیشتر در پر کردن و حجم دادن به بخش‌های مختلف صورت کاربرد دارد و مزوفیلر در کیفیت بخشیدن کلی به پوست می باشد و باعث حجم دهی نمی شود.


ما را پیدا کنید💗